Διαχωρισμός Οικοπέδων
OIKOPEDA10.jpg
Επιχωμάτωση
Ασφαλτικά
​Για τον διαχωρισμό γης σε οικόπεδα, απαιτείται πολεοδομική άδεια διαχωρισμού και άδεια διαίρεσης από την αρμόδια Αρχή.
Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει το γραφείο μας.
 
Στάδια που ακολουθούν:
 
· Εξωτερική Οριοθέτηση
· Πολεοδομική Άδεια
· Άδεια Διαχωρισμού
· Υψόμετρα /Μηκοτομές
· Προσφορές-Καταστευαστικά
· Κατακύρωση Προσφοράς - Κατασκευαστικά
· Κατάθεση Τελικής Έγκρισης για Έκδοση Τίτλων

Τοπογραφικές Υπηρεσίες Κύπρος