Συμφωνία Διανομής

Συμφωνία Διανομής Κτήματος

Συμφωνία μεταξύ συνιδιοκτητών ενός τεμαχίου η οποία καθορίζει το μερίδιο καθώς και το μέρος το οποίο ανήκει στον κάθε ιδιοκτήτη.

Η συμφωνία αυτή κατατίθεται στο Κτηματολόγιο και δεσμεύει ιδίους και τυχόν κληρονόμους.

Στην περίπτωση αυτή δεν προκύπτουν ξεχωριστοί τίτλοι ιδιοκτησίας.

Τοπογραφικές Υπηρεσίες Κύπρος