Κάθετος διαχωρισμός

Κάθετος Διαχωρισμός

Διενέργεια διαχωρισμού με απώτερο σκοπό το κάθε νέο τεμάχιο που προκύπτει από τον διαχωρισμό μπορεί να τυγχάνει κατοχής και κάρπωσης ως αυτοτελές.

Τοπογραφικές Υπηρεσίες Κύπρος

Οριζόντιος Διαχωρισμός

Οριζόντιος Διαχωρισμός

Διενέργεια οριζόντιου διαχωρισμού κυρίως σε πολυκατοικίες με σκοπό την έκδοση ξεχωριστών τίτλων για κάθε διαμέρισμα.

Περιλαμβάνει ετοιμασία σχεδίων και εμβαδών για κάθε ξεχωριστή μονάδα.