Ποταμός
Λίμνη

Οριοθετήσεις ποταμών,αργακιών για σκοπούς ανάπτυξης της κοινότητας ή του Δήμου

μέσω αιτήσεως από το γραφείο μας στο Κτηματολόγιο. Η γρήγορη ανταπόκριση για σίγουρα αποτελέσματα.